Prawo rodzinne mecenas i pokrewieństwo


Prawo rodzinne mecenas i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki pomiędzy rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO dodatkowo połączonych z nimi regulacji KPC to wnikliwy sposób omawiająca problematykę pokrewieństwa i kiedy prawo do renty rodzinnej powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prawo rodzinne i opiekuńcze stanowi wielce specyficzny dział prawa cywilnego. Jest to zbiór norm prawnych regulujących majątkowe i niemajątkowe stosunki między małżonkami i krewnymi, a również stosunki wynikające z kurateli, opieki i przysposobienia. Głównym źródłem prawa rodzinnego i opiekuńczego jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy uchwalony w 1964 r., który od tego czasu był wielokrotnie nowelizowany. Ponadto materia związana z prawem rodzinnym i opiekuńczym jest uregulowana w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej również w innych licznych aktach ustawowych, co więcej w przepisach prawa międzynarodowego. Analiza katalogu typowych spraw wchodzących w obszar prawa rodzinnego skłania do wniosku, że praktycznie każdy obywatel przynajmniej raz w życiu uczestniczy w sprawie z tej dziedziny. W wielu przypadkach zaledwie adwokat może udzielić wszechstronnej, kompetentnej pomocy. Uwzględniając również dodatkowe aspekty procedur prawa rodzinnego, np. ich związek ze sprawami podatkowymi czy biznesowymi. Ustawą, na której w głównej mierze opiera się Komentarz jest ustawa z 25.2.1964 r. – czym sie charakteryzuje prawo rodzinne Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 682). Artykuł porusza między innymi następujące kwestie: pochodzenie dziecka – macierzyństwo, ojcostwo; układy wśród rodzicami a dziećmi – władza rodzicielska, piecza zastępcza, kontakty z dzieckiem; przysposobienie. Dużo spraw rodzinnych i opiekuńczych odbywa się przed sądami powszechnymi. W pewnych przypadkach sposób sądowa jest konieczna do osiągnięcia określonego rezultatu i nie ma związku z jakimkolwiek sporem. Jest w taki sposób np. w przypadku przysposobienia (adopcji), czyli przyjęcia do własnej rodziny osoby obcej, co musi być poprzedzone postępowaniem sądowym. Podobnie do przeprowadzenia rozwodu konieczne jest złożenie pozwu o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Nie ma przy tym znaczenia możliwy fakt, że oboje małżonkowie są zgodni co dotyczy rozwiązania małżeństwa i nie chcą orzekania o winie rozpadu małżeństwa.

Tagi dla artykułu

czym sie charakteryzuje prawo rodzinne, kiedy prawo do renty rodzinnej, prawo rodzinne długi, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo rodzinne smyczyński, prawo rodzinne w systemie prawnym